Over energielabels

Waarom een energielabel?

Energielabels maken mensen en bedrijven bewust van de mogelijkheden van energiebesparing. Het heeft als doel om eigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Het lange termijn doel van energielabels is om het energieverbruik verminderen om een milieuvriendelijke en duurzame leefomgeving mogelijk te maken, niet alleen voor u maar voor iedereen, mens en dier.

Subsidie aanvragen ISDE

De rijksoverheid wilt graag Nederlandse huishoudens en bedrijven stimuleren om minder gas te gebruiken en meer duurzame energie. Samen met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is er een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen.

Op deze manier is het ook aantrekkelijker om energie te besparen en Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Maandag 14 december 2020 is er een nieuwe aanpassing gepubliceerd voor 2021 in de Staatscourant. Deze nieuwe regeling  is uitgebreid met subsidie op allerlei isolatiemaatregelen zoals gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas (de huidige SEEH) en subsidie voor een aansluiting op een warmtenet (inclusief voor VVE’s) en gaat in op 1 januari 2021 en is bedoeld voor verduurzaming van bestaande bouw. Doelgroep van de nieuwe regeling zijn particuliere woningeigenaars en zakelijke eigenaars inclusief VVE’s. Particulieren vragen de ISDE subsidie achteraf aan waarbij de termijn wordt verlengd van 6 naar 12 maanden, zakelijke gebruikers vooraf.

De regeling loopt tot en met 2030. Voor 2021 is het volledige budget € 164 miljoen, waarvan € 40 miljoen voor de zonnepanelen en windturbines (beiden alleen voor zakelijke gebruikers).

ISDE subsidie aanvragen:
Via mijn rvo.nl kan je zelf een aanvraag indienen. Zorg ervoor dat je een geldige DigiD of E-Herkenning klaar hebt staan. Het is echter ook mogelijk om via ISDE een aanvraag in te dienen (wel tegen een vergoeding). Zij nemen het dan uit handen. Dit kan via  www.ISDEsubsidieaanvragen.nl.</astyle=”font-size:>

Wijzigingen per 1 januari 2021

 1. De subsidie op pelletkachels en biomassaketels is vanaf 2020 komen te vervallen.
 2. Toegevoegd is: ISDE subsidie voor energiebesparende maatregelen (isolatie), voorheen de SEEH-regeling en  ook nieuw is de subsidie  voor warmtenetaansluitingen , en alleen voor zakelijke gebruikers met een kleingebruikersaansluiting: subsidie voor zonnepanelen en windturbines.
 3. Een aanvraag voor een Isolatiemaatregel moeten gepaard gaan met een tweede isolatiemaatregel of een duurzame opwekfunctie zoals een warmtepomp of een zonneboiler. Warmte- en isolatie-opties kennen nu een maatregelenlijst. Bij alle onderdelen is een kwaliteitseis dat de uitvoering door een bouw- en/of installatiebedrijf plaats vindt. Ongewijzigd in ISDE 2021 blijft de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen voor alleen de aanschaf van een duurzame warmte installatie.
 4. Er geldt als voorwaarde voor de vernieuwde ISDE  dat er twee besparende maatregelen genomen worden. Dit kunnen twee isolatiemaatregelen zijn, maar ook een combinatie van een isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp is toegestaan. De maatregelen hoeven dus geen twee isolatiemaatregelen meer te zijn. Warmtepompen en zonneboilers kunnen nog steeds zonder tweede maatregel worden aangeschaft.
 5. Het minimale te isoleren oppervlak is voor alle woningtypen gelijk. Voor een aantal woningtypen is er daardoor een verlaging van het aantal minimaal te isoleren vierkante meters.
 6. Het maximale subsidiebedrag is vervangen door een maximale oppervlakte per maatregel waarvoor subsidie is aan te vragen.
 7. De aanvullende energiebesparende maatregelen en het Zeer Energiezuinig pakket uit de oude SEEH regeling zijn komen te vervallen.
 8. Het is mogelijk om subsidie te krijgen om een woning op het warmtenet aan te laten sluiten.
 9. Er komt een productenlijst voor goedgekeurde isolatiematerialen. Deze wordt begin januari 2021 gepubliceerd op de website van de RVO.
 10. Ook warmtepompen moeten door een installatiebedrijf worden geplaatst.
 11. Het aanbrengen van gespoten PIR of PUR moet vanaf nu met HFK-vrije blaasmiddelen.
 12. Geen ISDE subsidie meer voor nieuwbouwwoningen.
Bron:ISD

Energielabels

Om de opwarming van onze aarde te reduceren, is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag te brengen. Energiezuinige gebouwen helpen hierbij! Om deze reden bestaat het energielabel.

Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om een  energielabel te hebben bij verkoop of verhuur van een woning of bedrijfspand. Een energielabel wordt afgegeven basis van NTA 8800 door een bevoegd energie adviseur.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning of bedrijfspand is. De letters die u ziet op het energielabel wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik in kWh per m² per jaar (kWh/m².jr). Het primair fossiel energiegebruik is de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie.

Door het energielabel is meteen te zien hoe energiezuinig de woning/bedrijfspand is. Energielabel A is het meest groene label (daar gaan we voor!) en loopt stapsgewijs op tot en met energielabel G, die als de minst zuinige geldt (hoogste energierekening).

Bron:  Milieucentraal